AVCILIK, DOĞA, SPOR

Konya'da yayla turizmi için büyük bir potansiyel mevcuttur. Kuş Gözlem, Doğal Hayat Gözlemi ve Foto Safari gibi etkinlikler için Kulu'da 186 kuş çeşidinin bulunduğu Düden gölü, Beyşehir Gölü Milli Parkı, Beyşehir Leylekler Vadisi ve Obruk gölleri gibi potansiyel arz eden yerler bulunmaktadır. Özellikle Beyşehir Gölü ve etrafı kamp ve karavan turizmi için, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yaban hayatı gözlemciliği için uygun alanlardır. Akşehir ve Beyşehir'de Yamaç Paraşütü yapmak için pistler bulunmaktadır. Buralarda zaman zaman yarışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca Konya'da yeni yapılan stadyum ve diğer spor salonları, uluslararası spor etkinlikleri için alt yapı oluşturmakta, ilimize dünyanın dört bir tarafından sporcular gelerek yarışmalar düzenlenmektedir.

AV TURİZMİ

Turizmin değişik bir uygulama şekli olan "Av Turizmi", avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinliklerdir. Avcılar, av turizmi faaliyetleri ile yaban hayvanlarının boynuz, diş, post benzeri hatıra değeri taşıyan kısımlara sahip olmakla birlikte, değişik kültürleri tanıma ve değişik yerleri görme olanağı elde etmektedirler. Av turizmi uygulamaları, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizm hareketlerinin ülke geneline ve tüm yıla yayılması ile sosyo-ekonomik kalkınmanın homojen dağılımının sağlanmasında etkili olmaktadır.

AVLANMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

1. Yaban hayvanlarının sayılarının sürekliliğini sağlayıcı koruma, bakım ve üremesine engel zararlılarla mücadele önlemlerini alarak popülasyonların devamını sağlamak,

2. Envanter çalışmaları ile taşıma kapasitesi de dikkate alınarak yeterli popülasyona ulaşmış av hayvanlarının avlatılarak yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak,

3. Avcılığın, doğal hayata zarar vermeden bilinçli olarak yürütülmesini sağlamak,

4. Doğal kaynakların turizm amaçlı sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

5. Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılmasını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek vermek

temel ilkeleri gözetilerek, yenilenebilir doğal kaynakların bir parçası olan av hayvanlarının av turizmi kapsamında av organizasyonları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

TÜRKİYE’DE AV TURİZMİ FAALİYETLERİNİN TARİHÇESİ

1950'li yıllarda avcıların birçok av hayvanını herhangi bir kurala bağlı olmaksızın bedelsiz avlamalarıyla başlayan süreç 1970’li yıllara çeşitli kuralların getirilmesiyle yasal anlamda av turizmi uygulamalarını başlatmıştır. 1977 yılında yabancı avcıların avlanabilmeleri, seyahat acentesi aracılığıyla ülkemize girebilmeleri ve bir bedel ödeyerek avlanabilmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır ve yurdumuzda ilk av turizmi uygulaması 1977 yılında yaban domuzu (Sus scrofa) avı ile başlamıştır.

1964 yılında korumaya alınıp yeterli populasyona ulaşan Antalya-Düzlerçamı Yabankeçisi Koruma ve Üretme Sahası'ndaki yaban keçileri (Capra aegagrus)1981 yılında av turizmine açılarak yabandomuzu dışındaki av hayvanlarının avına izin verilmiştir. 1984 yılından itibaren yerli turist avcılar da av turizmi kapsamında avlanmaya başlamıştır.

Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Doğanhisar, Derebucak, Bozkır, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimiz doğa turizminin bir şubesi olan av turizmi için elverişlidir. Hâlen, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir Milli Parklar Şefliği bölgesinde olan Gidengelmez Dağları’nda yaban keçisi avı, Konya Bozdağ’da yaban koyunu avı ve bazı bölgelerde yaban domuzu avı yaptırılmaktadır.

KONYA İLİ EKOTURİZM HARİTASI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün hazırladığı Konya Doğa Turizmi Master Planı için lütfen tıklayınız.

Konya Avlaklar Haritası'nın tam boyunu açmak için lütfen tıklayınız.

 

 

SPOR TURİZMİ

Konya son yıllarda modern spor tesislerine sahip olmuştur. 42.000 kişilik stadyum, 10.000 kişilik Spor ve Kongre Merkezi, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu, Konya Saraçoğlu Drag Pisti, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Atış Poligonu,Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Pamukçu Atlı Rehabilitasyon Merkezi, Akşehir ve Beyşehir'de Yamaç Paraşütü Pisti gibi tesislerimiz bulunmaktadır. Bu tesislerde ulusal ve uluslararası müsabakalar ve yarışlar düzenlenmekte yurt içi ve yurt dışından katılımcılar ilimize gelmektedirler.

KONYA STADYUMU

 

 

AKŞEHİR'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ

 

 

KONYA RAHVAN AT YARIŞLARI

 

 

KONYA ATICILIK, TRAP ve SKEET POLİGONU

 

 

KONYA'DA DAĞCILIK