TAŞKENT

Nüfusu :  6.420
Rakımı : 1.620 metre
Yüzölçümü : 468 km2
Merkeze Uzaklığı  : 132 km.
Belediye : http://www.taskent.bel.tr
Kaymakamlık : http://www.taskent.gov.trTAŞKENT

Taşkent, Orta Toroslarda, Taşeli Platosunda, Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş bir ilçedir. Tarihî kayıtlarda Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinden sonra dağınık halde yaşayan Türkmenler, 916-966 yılları arasında Çağrı Beyin Anadolu Seferi'nde, Anadolu’nun çeşitli sarp yerlerine yerleşmişlerdir. Klikya bölgesine gelen Türkmenler Avşar boyundandır. Bu boyun başkanı Piri Mehmet’tir. Piri Mehmet’in oğullarından Karaman Bey Karaman’da, Oğuz Bey’de Taşkent yöresine gelip yerleşmişler. Oğuz Bey kardeşi Karaman Handan ayrılıp Taşkent’te hâlâ aynı isimle bilinen Oğuzeli mıntıkasına yerleşmiştir. Göçebe olarak ve dağınık halde yaşayan Türkmenler, 1071 Malazgirt savaşına kadar bu şekilde yaşamışlar. Bu tarihten sonra yurtlarında korkusuzca yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

İlk gelenlerden 50 sene sonra Moğolların önünden kaçan bazı Türkmen boyları da Moğollarla aynı soydan olmaları nedeni ile birlikte aynı yörelerde yaşamaya başlarlar. Aynı zamanlarda gelen bu oymaklar 1.150 yılına kadar böylece yaşamışlar. 1.150 yılında göçebelikten bıkarak evler yapıp, yerleşim yerini korumaya karar verirler. Bu tarihte bir köy haline gelmişler.

Köyün adını da zamanın en yaşlı kişisine sorulmasını söylerler. Yaşlı kişi de çalışkan Pir'in adını önerir ve köyün adı Pirikondu olarak kabul edilir. Daha sonra bu isim Pirlerkondu olarak değişikliğe uğrar. Zaman geçer Anadolu Selçuklu Devleti yıkılır ve Anadolu da birçok beylikler kurulur. Pirlerkondu beylikler zamanında Karaman oğullarına bağlanır. Fatih Sultan Mehmet, Karaman oğullarını yenince Pirlerkondu da Osmanlılara iltihak eder ve 1912 yılında Belediyelik olur. Osmanlılar döneminde İlçeliğe kadar yükseldiği Belediyenin resmi kayıtlarında mevcuttur. Daha sonra İlçelik Pirlerkondu’dan alınmıştır. Pirlerkondu Nahiye olarak kalır.

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yenilikler yurt çapında devam ederken Pirlerkondu’yu Konya’ya bağlayan karayolu yapımı sırasında zamanın Konya Valisi İsmail İzzet Bey Pirlerkondu ismini değiştirerek 1934 yılında TAŞKENT adını vermiştir. O günden beri Taşkent olarak bilinen bu şirin Nahiyenin 1960 yılından sonra İlçe olması kararlaştırılmış, fakat o günlerde küçük bir İlçe olacağına büyük bir Nahiye olsun diyerek bu girişimden vazgeçilir. Taşkent adı ile anılan nahiye 04 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı Kanun gereğince İlçe oldu ve 11 Ağustos 1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

Bıçakçılık, Taşkent'te geçmişi olan bir iş koludur ve Taşkent Bıçakları çok ünlüdür. Türkiye'de satıldığı gibi  Avusturya, Türkmenistan, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeye bu bıçaklardan ihraç edilmektedir. Taşkent'te yılda 10 bin bıçak üretilmektedir. Bıçağın çeliği elde dövüldüğü için bıçağın içindeki hava dışarıya çıkıyor ve çelik çok daha dayanıklı ve bıçak daha keskin hale geliyor. Ayrıca çeliğe su vererek sağlamlığı daha da artırılıyor. Bu nedenle bıçaklar  yurt içi ve yurt dışından büyük talep görüyor.

DÜZENLENEN KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALLERİ: İlçede son yıllarda "Taşkent Turizm ve Kiraz Festivali" düzenlenmektedir. Daha önceleri de "Taşkent Turizm ve Bal Festivali" düzenlenmişti. Bu festivallerin amacı bölge halkı ile ilçe nüfusuna kayıtlı olup işleri gereği farklı il ve ilçelerde yaşayan insanları bir araya getirmektir. İlçe tanıtımını hem yurt içinde hem de yurt dışında en güzel şekilde tanıtımını yapmak amaçlanmaktadır.

Bölgede meyveciliğin tanıtımı yapılarak meyveciliğin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmış; yapılan bu tanıtımlarla bu amaca ulaşılmıştır. İlçedeki meyve üreticilerine uzman kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimler ile profesyonel çiftçilerin yetiştirilmesinin sağlanması için paneller çalıştaylar ve gezi programları düzenlenmektedir.

 

 

Taşkent Çetmi Şelalesi

 

Taşkent Sultan Pınarı

 

Taşkent Genel Görünüm

 

Taşkent Uzunşıh Camii

 

Taşkent Ağıl Ardıç Tabiat Anıtı

 

Taşkent Bıçakları

 

Semercilik

 

Taşkent Taş Evler

 

Taşkent'te Tarhana Yapımı