HÜYÜK

Nüfusu :  15.900
Rakımı : 1.250 metre
Yüzölçümü : 512 km2
Merkeze Uzaklığı  : 96 km.
Belediye : http://www.huyuk.bel.tr
Kaymakamlık : http://www.huyuk.gov.trHÜYÜK

Hüyük, 1210 yıllarında Horasan’dan Konya’ya göç eden Şeyh İdris ve kardeşi Şeyh Bahri tarafından kurulmuştur. Söz konusu şahıslara ait türbeler halen ilçe merkezinde mevcuttur. Ayrıca bölgenin Yontma Taş Devrinden beri iskana tabi tutulduğu, muhtelif yerlerde bulunan çeşitli tarihi eşyalardan anlaşılmaktadır.

1943 yılında Bucak,1955 yılında Belediye ve 1987 yılında İlçe olmuştur. İlçe merkezi Konya’nın batısında yer almaktadır. Kuzeyde Doğanhisar ve Şarkikaraağaç, güneyde Beyşehir yer almaktadır. Hüyük'ün kuzey ve doğusu dağlar ile çevrilidir. Kuzeyinde Sultan Dağları yer almaktadır. Batısında Beyşehir Gölü ve güneyinde de engebeli ve yayvan sırtlarla çevrili kuru ziraatın yapıldığı tarım arazileri vardır. İlçenin büyük bir kısmındaki toprak yapısı da aynıdır. İlçe konum itibari ile Akdeniz bölgesinin kuzeyinde ve Göller bölgesinde yer aldığından, iklim olarak Akdeniz ile İç Anadolu iklimi arasında bir özellik göstermektedir. Göller bölgesinin tipik özelliği olarak, yazlar sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Akarsu olarak ise, kuzey ve doğudaki dağlık arazinin yağmur sularını Beyşehir Gölü’ne ulaştıran küçük dereler vardır. İlçenin denizden yüksekliği ise 1250 metredir.

 

Hüyük'te topraktan testi ve çömlek yapımı yapılmaktadır. Son yıllarda Hüyük Çilek yetiştiriciliği konusunda uzmanlaşmış ve Hüyük Çileği bir marka haline gelmiştir. Ayrıca üzüm yetiştiriciliği yapılmakta olup buna bağlı olarak pekmez, sirke ve turşu yapımı da yapılmaktadır.

 

 

Düzenlenen Kültür ve Sanat Faaliyetleri ve Festivalleri

Çavuş mahallesinde her yıl "Sonsuz Şükran Köyü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenmektedir.

İmrenler ve Burunsuz mahallesinde "Yayla Şenlikleri" düzenlenmektedir.

 

 

TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİ

 

SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ

Bu başlıbaşına sanat kültür etkinliklerinin yapıldığı ve tamamen yeni kurulan bir alandır. Bu, statü olarak mahalle birim olarak köy Konya Hüyük'e bağlı Çavuş kasabasında oluşturulmaktadır. Bu alanda hem köyün, hem yörenin tarihsel ve sosyal birikimlerini dikkate alan yapılanma gerçekleştirilmektedir. Hem ulusal, hem de uluslararası çapta yetkin sanatçıların etkinlik, atölye ve yaşam mekanları oluşturulmaktadır. Köyün ve bölgenin kültürel ve ekonomik hayatına ciddi katkıları olacak bir projedir. Bu şekliyle Türkiye'de alanında da bir ilktir.

Proje uygulama alanı, Çavuş Kasabasının yeni yerleşim alanına bitişik olan ve içinde iki adet küçük gölet de bulunan alandır. Aktepe ve Koru adı verilen tepelerin yamacındadır. Burada yeni bir bölge planlaması yapılmıştır. Bölge içinde rekreasyon alanları, özgün parklar, deneme bahçeleri, yerleşim için konutlar,kültür merkeziyle muhtelif sanat atölyeleri yer kurulmaktadır.

Sonsuz Şükran Köyü web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.