HADİM

Nüfusu :  12.820
Rakımı : 1.510 metre
Yüzölçümü : 1.165 km2
Merkeze Uzaklığı  : 122 km.
Belediye : http://www.hadim.bel.tr
Kaymakamlık : http://www.hadim.gov.trHADİM

Hadim, Akdeniz kıyı şeridi ile Konya Ovası'nı birbirinden ayıran Batı Toros sıra dağlarının doğu kısmında, Taşeli Platosunun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulmuş bir ilçe olup tarihi antik dönemlere kadar uzanır. Çevresinde Bizans ve Roma dönemlerine ait bir çok yerleşim kalıntıları mevcuttur.

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya yayılarak Kara Hacı Mustafa Efendi başkanlığındaki bir aşiret Hadim'in bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Anadolu'nun Kültürel yönden Türkleştirilmesi esnasında din alimlerinin yetiştirdiği bir yer durumuna gelen İlçemize "Belde-i Hadimül-ilm" adı verilmiştir.

İklim özelliği olarak Akdeniz bölgesi içerisinde yer alır. İlçenin Alanya ilçesi ile sınırında kalan Gevne bölgesinde Aktepe 2.588 metre yükseklikte olup, İlçenin en yüksek noktasını oluşturur.

Hadim kiraz ve üzümüyle meşhurdur. Ayrıca Hadimî Hazretleri, Seyyid Bayram Velî, Abdulezel Paşa ve Aşık Ömer de meşhur kişilerindendir.

Yerköprü Şelalesi, Alabalık Tesisleri, Aşağı Hadim Tarihî Camii, Dülgerler Mağarası, Mütfüler Konağı ile Hz. Hadimî Tarihî Kütüphanesi görülmeye değer yerlerindendir.

 

 

Hadimî Hazretleri Türbesi

 

Yerköprü Şelalesi

 

Hadim Kirazı

 

Hadim Üzümü

 

Hadim Pekmezi