ÇELTİK

Nüfusu :  9.856
Rakımı : 852 metre
Yüzölçümü : 640 km2
Merkeze Uzaklığı  : 220 km.
Belediye : http://www.celtik.bel.tr
Kaymakamlık : http://www.celtik.gov.trÇELTİK

Çeltik geçmişi 11. ve 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Konya Tarihi" adlı eserine göre Çeltik'in geçmişi, Karaman Eyaletine bağlı Akça şehrine dayanmaktadır. Çeltik yakınlarındaki "İbanın Kuyusu" denilen yerde kurulan Akça Şehri, 1902'de ilçe kimliği kazanmış ancak bataklığı ve sivrisinek çokluğu sebebiyle ilçe sıfatı önce Hatırlı'ya verilmiş, daha sonra da Cihanbeyli'ye aktarılmıştır. 1958 yılına kadar köy kalan Çeltik bu tarihte Bucak, 1968 yılında kasaba ve 1990 yılında ilçe olmuştur.

Konya’nın kuzey batısında yer alan Çeltik, doğuda Polatlı, batıda Emirdağ, güneyde Yunak, kuzeyde ise Sivrihisar ile komşudur. İç Batı Anadolu üzerinde kurulmuş Çeltik'te karasal iklim hüküm sürmekte, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Çeltik, 14 Mahalleden oluşmaktadır. Bunlar, Fatih, Selçuk, Bahçesaray, Bahçelievler, Aliçomak, Adakasım, Doğanyurt, Gökpınar, İshakuşağı, Kaşören Küçükhasan, Torunlar, Karşıyaka ve Honamlı Mahalleleridir.

Eskiden buralarda pirinç ekimi yapıldığı için yerleşim yerinin ismine Çeltik denilmiştir. Sivrisineğin çok olması nedeniyle de pirinç ekiminden vazgeçilmiştir.

İlçeye ilk yerleşenler

Alişan Beyler             : Köktenler (Harput’tan gelme)

Kadir Beyler               : Çakırlar (Harput’tan gelme)

Hüseyin Beyler           : Sevinçler (Harput’tan gelme)

Malazlı Oğulları          : Şişman, akıncı, önder (Malazgirt’ten gelme)

Leyli Oğulları              : Baykondu (Niğde’den gelme)

Kahveci Oğulları         : Babayiğit, Tazegül (Maraş’tan gelme)

Tommul Oğulları          : Avşar, Selvili, biricik (Malatya’dan gelme)

Zuhaller                        : (Yozgat’tan gelme)

Molla Süleymanlar        : Ergül, Selvili, Biricik (Malatya’dan gelme)

Reyhan Oğulları            : Mercanlar (Hatay'dan gelme)

1957-1968 yılları arasında buraya Karadeniz, Emirdağ ve Doğanhisar’dan gelerek yerleşmişlerdir.

 

 

Çeltik Merkez Camii

Çeltik Merkez Camii, H.1231 / M. 1815 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi bilinmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup Camii olarak kullanılmaktadır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.03.1988 gün ve 97 kararıyla tescil edilmiştir. 1815 yılında Mahalli Yöneticiler tarafından yaptırılan cami tasarım ve işcilik bakımından yörenin en iyi yapılarından birisidir ve Külliye olarak tasarlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında çevresindeki yapılar ve haziresi kaldırılmıştır. Restore edilen yapı düzgün bir taş işçiliğine sahiptir. Kubbeleri kurşun kaplanmıştır. Plan bir son cemaat mahalli ve çok kubbeli bir harimden meydana gelmektedir. Minare kuzeybatı köşesinde ve harimle  irtibatlandırılmıştır. Son cemaat mahalli ortada sivri kemerli sütunla yanlarda duvarlara oturan bir Revağa sahiptir. Ortadaki kemer, yüksek olup yanlarda iki yuvarlak pencere ve ortada üçgen bir alınlığa sahiptir. Örtüsü düz ahşap kirişleme olarak tasarlanmıştır. Harime, çift kanatlı basık kemerli bir kapı ile  girilir. Kapı  üstte sağır  sivri bir kemerle kuşatılmış ve içerisinde kitabeye yer verilmiştir. Harim dört ayakla üç sahna bölünmüştür. Ayaklar birbirine ve yan duvarlara sivri kemerle bağlanılmıştır ve oluşan dokuz bölüm üzerine dokuz kubbe yerleştirilmiştir. Taş Mihrap sadedir. Restorasyon dolayısıyla minber kaldırılmıştır. Aydınlatma, alttan dikdörtgen formülü üstte ise kemerli küçük pencerelerle  sağlanmıştır. Kalorifer ilave edilen yapı yeniden ibadete açılmıştır.

 

 

Çeltik Beşgöz Mevkii

Çeltik'in Beşgöz mevkiinde bulunan ve Sakarya Nehri'ne dökülen akarsunun bir bölümü Arapça Allah lafzıyla akış şeklinde bir görünümü bulunmaktadır.

Çeltik Beşgöz Mevkii Doğal Kaynak Suyunun Çıktığı Yer

 

 

Çeltik Tahir Akyürek Parkı

 

 

Çeltik'ten Görünüm