HABERLER & DUYURULAR

Basit Konaklama Tesislerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

25 Eylül 2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in “başvuru ve belge düzenlenmesi” bölümü Madde 7’de başvuru aşamaları aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 7 – (1) Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilir.

(2) Belge için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:

a) Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı EK-1’deki örneğe uygun düzenlenen başvuru dilekçesi.

b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi.

c) Basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı.

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28/7/2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge.

EK-1 Başvuru Dilekçesini indirmek için lütfen tıklayınız.

 

Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik