TÜRBE ÖNÜ BULUŞMALARI

 

 

        

Esin Çelebi BAYRU (Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan Yrd.)       Prof. Dr. Mustafa KARA (Uludağ Ün. İlahiyat Fak.)