HABERLER & DUYURULAR

Mevlâna Dergâhı'nda Kur'ân Tilâveti

Müdürlüğümüze iletilen yoğun talebi karşılamak ve geleneği ihya etmek maksadıyla 2014 yılı Şubat ayı sonunda Mevlâna Dergâhı’nın Mescid bölümü tefriş edilerek ibadete açılmış, Çelebi hücresinde de Kur’ân-ı Kerîm tilâveti başlatılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm tilâveti Konya Müftülüğü’nün görevlendirdiği hafız/hocalar tarafından mesaî saatleri içinde icra edilmektedir. Arzu eden ziyaretçilerimiz için, kendilerine verilen kulaklık sistemleriyle okunan Kur’ân-ı Kerîm’i mescidde dinleyebilmelerine imkân sağlanmıştır. Sunulan hizmetler ziyaretçilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu hizmetlere ilâve olarak, yine ziyaretçilerimizin talepleri doğrultusunda ülkemiz içinden ve dışından arzu eden gönüllülerin Kur’ân-ı Kerîm okumalarına imkân sağlayacak bir uygulamayı hizmetinize sunuyoruz.  http://tilavet.mevlanamuzesi.gov.tr 

 

MEVLÂNA DERGÂHI'NDA KUR'ÂN TİLÂVETİ